สะเดาช่วยเครื่องปัสสาวะ

สะเดา เป็นไม้ต้นขนาดกลาง เปลือกต้นสีน้ำตาลปนดำ มีใบเรียงกันเป็นแถว ใบเรียวยาว ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเป็นริ้ว ใบอ่อนเป็นสีแดง แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มเมื่อแก่จัด ออกดอกเป็นช่อขนาดเล็ก สีขาว มีขนสีเขียวอ่อนเมื่อผลแก่จะเป็นสีเหลือง ชอบภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ขยายพันธุ์ด้วยการตอน สะเดานิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือน ใช้ยอดอ่อนมาประกอบเป็นอาหาร ในด้านพืชสมุนไพร ใช้ทำเป็นยาได้แทบทุกส่วน โดยเฉพาะส่วนของใบ มีสรรพคุณช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียตามทางเดินอาหาร และลำไส้ More